Partneři QNAP se seznámili s novinkami a ucelenou řadou NAS serverů

QNAP-TVS-4733

QNAPZajímavé prostředí holešovického Forbidden Spotu si vybrala v první půli března společnost QNAP k setkání se svými partnery a posléze i s novináři. Zde jim všem předvedla zásadní novinky, které budou představeny na veletrhu CeBIT v Hannoveru.

Cílem akce bylo seznámit přítomné s nabízenými řešeními, která jsou v současné době k dispozici, ale i s těmi, která se na trhu objeví ve velmi krátké době. K dispozici byl po celou dobu konání akce Václav Štajner, business development manažer QNAPu, který trpělivě a s nadhledem prezentoval novinky a poté odpovídal i na otázky technického rázu a samozřejmě i na otázky, týkající se byznysu.

Ve svém vystoupení nejprve Václav Štajner představil a charakterizoval společnost QNAP a seznámil přítomné resellery s přidanou hodnotou a systémové integrátory se širokým polem působnosti společnosti QNAP. Všichni účastníci setkání se pak mohli podrobněji seznámit se záběrem QNAPu a s programy, které QNAP pro své partnery připravil. Zajímavé bylo i seznámení s formou prodeje a podpory, kdy se jednotliví prodejci mohou obracet se svými problémy na autorizované distributory. Společnost QNAP je pak připravena na řešení problémů, spojených s nefunkčností nebo havárií systémů formou výměny zařízení. Pro zvýšení povědomí o značce QNAP připomněl Václav Štajner především program NFR, který garantuje výrazné slevy na nákup zařízení v případě, že partneři budou testovat nebo vystavovat některé modely NAS od QNAP.

V další části programu vystoupil produktový manažer QNAP Jerom Jaussaud, aby přítomné seznámil s novinkami v oblasti hardwaru i softwaru. Jako typický představitel moderního řešení NAS byla představena řada TS-x53B se čtečkou SD karet, s rychlými porty USB-C a USB 3.0, sběrnicí PCIe, umožňující rozšířit funkčnost NAS, se zobrazovačem OLED a s tlačítky, která zabraňují vniknutí prachu do vnitřku přístroje. Model TVS-882BR zase disponuje Blu-ray mechanikou a tím umožňující provádět archivaci dat na disky BD-R/RW.

Systém QTS v aktuální nejnovější verzi 4.3 byl další částí programu. Jak je u QNAP zvykem, funkčnosti tohoto prostředí je možné rozšiřovat prostřednictvím utilit programového katalogu App Center. V něm se pak nacházejí nejen aplikace vyvinuté v samotné společnosti QNAP, ale jsou zde k dispozici i utility od dalších stran. Zmíněna byla například utilita Cinema 28, která umožní současně streamovat audio i video až na osm zařízení současně bez ztráty výkonu.

Pro zájemce pak ve vedlejším sále byly po celý čas prezentací připraveny demonstrace možností techniky QNAP s odborným výkladem francouzského manažera i techniků.

Můj názor na celou akci je ten, že prezentace QNAP byly vynikající a návštěvníkům přinesly hodně svěžích informací. Protože NASy QNAPu, které dokážou zpracovat na vysoké úrovni třeba video data, představují špičku v tomto oboru. Stejně tak i šíře nabízených řad jednotlivých NAS je vysoce na úrovni. Přidanou hodnotou jsou pak utility a aplikace z katalogu, které je možné instalovat do některých systémů, a tak dokážou zabezpečit činnosti, na které je u jiných řešení jiných firem vyvíjena samostatná aplikace, běžící na výkonném počítači. Pokud partneři pochopili, že lze věc řešit jinak a nechat pracovat super výkonné NASy od QNAPu s dostatečnou rezervou ve výkonu spolu s patřičnými utilitami a programy, je to jen dobře.

Ostatně na akci prezentované a pro CeBIT připravované novinky jsou opět na špičkové úrovni.

Milan Loucký

Související články