NVIDIA zakazuje používání grafických karet GeForce v datových centrech, povoleno je pouze zpracování blockchainu

geforce

NVIDIA v nedávné době provedla ve své GeForce EULA velkou změnu a je to něco, co by mohlo zapříčinit, že by náklady mnoha subjektů činily miliony, ne-li miliardy dolarů v dlouhodobém horizontu. Společnost nedávno aktualizovala svou smlouvu EULA, která nyní zakazuje zavádění svých GPU GeForce do datacenter pro všechno, kromě zpracování blockchainu. Netřeba říkat, že tím vynucuje přesun na Quadro a Teslu v jakémkoli datovém centru, které karty GeForce skutečně používalo nebo plánovalo použít.

Změna cílů EULA využívání karet GeForce v aplikacích AI a Deep Learning v neosobním datacentru
Zatímco dříve neexistovalo žádné výslovné omezení pro používání grafických karet GeForce v datových centrech, bylo to předtím, než se rozmohlo “hluboké učení” (deep learning).

“Žádné zavádění do datacenter. SOFTWARE není licencován pro nasazení do datového centra, s výjimkou povoleného zpracování blockchainu v datovém centru.” – Výňatek z EULA.

Je zřejmé, že společnost NVIDIA se domnívá, že věnuje spoustu výzkumu a vývoje technologiím DNN, a pokud průmysloví zákazníci nezaplatí prémii, sníží své zisky.

Téměř jakékoli neosobní použití může být chápáno jako “datacentrum” použití. Je zajímavé, že zpracování blockchainu je stále povoleno. Mohlo by existovat několik důvodů, proč tomu tak je, ale téměř jistě to souvisí se skutečností, že společnost ve skutečnosti ve výzkumu a vývoji nutratila ani cent, pokud jde o zpracování blockchainu, takže jakékoliv datacentrum, které chce GeForce využít k těžbě, představuje další zvýšení příjmů bez nákladů.

Každé datacentrum porušující tuto EULA smlouvu, by mohlo potenciálně čelit soudním sporům se společností. Jsem si jistý, že právě teď existují datová centra, která používají karty GeForce, a jsou nyní zahnána do rohu a přinucena přejít do variant Quadro a Tesla. Netřeba dodávat, že to bude stát mnoho subjektů hodně úsilí a prostředků, aby se přizpůsobilo této změně v EULA. To také zahrnuje nově uvolněný TITAN V, který je nyní omezen na velmi vyhraněný trh vývojářů.

Je také nejasné, zda se clustry pro zpracování DNN na univerzitách a institucích dostanou pod definici datacenter.

Zdroj: wccftech.com

RV

Související články