Nejnovější verze podnikové platformy zlepšuje bezpečnost nativních cloudových aplikací i konzistenci jejich chování

kontejner

Red Hat oznámil dostupnost Red Hat OpenShift Container Platform 3.6, nejnovější verze své podnikové kontejnerové aplikační platformy vycházející ze systému Kubernetes. Red Hat OpenShift Container Platform 3.6 nabízí kontejnerovou platformu založenou na systému Kubernetes 1.6 vhodnou pro nasazení ve firemních prostředích, Red Hat Enterprise Linux a integrované prostředí pro provoz kontejnerů ve formátu docker. Díky spojení těchto open source technologií mohou zákazníci rychleji vydávat nové služby opírající se o stabilní, spolehlivé a bezpečnější podnikové kontejnerové řešení, které využívá špičkovou linuxovou platformu pro podniková prostředí.

Organizace po celém světě, jako je například společnost Copel Telecom, se stále více zajímají o nativní cloudové aplikace, které vnímají jako prostředek pro úspěšnou digitální transformaci. Nicméně i v případě těchto technologií je nutné naplnit nejdůležitější IT požadavky, jako je větší bezpečnost aplikací, dosažení a udržení souladu s předpisy a zajištění konzistentního chování služeb. Platforma Red Hat OpenShift Container Platform 3.6 pomáhá i s řešením těchto výzev – mimo jiné i díky snazšímu zavádění standardů PCI DSS, detailním možnostem nastavení a prosazování síťových bezpečnostních politik nebo novým vlastnostem a funkcím navrženým tak, aby podpořily konzistentnost aplikací nasazovaných napříč hybridními cloudy i prostředími s více cloudy.

Lepší bezpečnost i soulad s předpisy

Moderní nativní cloudové aplikace vyžadují stejnou míru bezpečnosti jako tradiční aplikace, a to zcela bez ohledu na inovace představované tímto novým typem aplikací. S cílem pomáhat firmám se zvýšením bezpečnosti a se zajištěním souladu s předpisy v případě kontejnerů i na úrovni hostitelského operačního systému přináší platforma Red Hat OpenShift Container Platform 3.6 několik vylepšení i zcela nových vlastností a funkcí:

  • Příručka pro zavedení sady standardů PCI DSS, která organizacím akceptujícím, zpracovávajícím, uchovávajícím nebo předávajícím informace o kreditních a platebních kartách pomáhá pochopit, jak tyto normy platformu Red Hat OpenShift Container Platform ovlivňují a co vše by měly v rámci implementace udělat.
  • Bezpečné šifrování a podepisování obrazů umožňující bezproblémovou ochranu dat na serverových úložištích. Platforma OpenShift 3.6 nabízí administrátorům možnost vynucovat si podepisování obsahu obrazu, čímž pomáhá zvýšit jistotu, že na konkrétních systémech není provozováno nic neoprávněně.
  • Dokonalejší možnosti pro NetworkPolicy (předběžná technologická verze), díky kterým mají organizace k dispozici větší a přesnější kontrolu nad tím, jak mezi sebou mohou aplikace komunikovat a jaké síťové zdroje využívají. Síťové bezpečností politiky umožňují přístup k jednotlivým aplikacím v síťové infrastruktuře omezit.

Konzistence pro hybridní prostředí i pro prostředí s více cloudy

Mix veřejných a privátních cloudových služeb i fyzických zdrojů se ve firemním prostředí neustále mění a průběžně se přizpůsobuje podnikatelským potřebám i očekáváním zákazníků. Provoz nativních cloudových aplikací v takové podnikové informační architektuře vyžaduje vysokou míru konzistence, protože aplikace se skládají ze služeb, které musí být dostupné napříč širokou škálou platforem. Red Hat OpenShift Container Platform 3.6 pomáhá se zpřístupňováním i využíváním těchto služeb pomocí několika novinek:

  • Broker služeb a katalog služeb (předběžná technologická verze) pomáhající uživatelům vyhledávat, přidělovat a párovat aplikační služby s jejich OpenShift aplikacemi. Navíc bez ohledu na to, zda jsou tyto aplikace provozované v jejich datovém centru nebo ve veřejném cloudu.
  • Broker šablon OpenShift (předběžná technologická verze) umožňuje uživatelům, aby si prostřednictvím uživatelského rozhraní nového katalogu služeb vybrali OpenShift šablony a mohli tak jednoduše v prostředí OpenShift zprovoznit multi-kontejnerové aplikační služby.
  • Broker knihovny scénářů Ansible (předběžná technologická verze) umožňuje využívat knihovny scénářů Ansible pro vývoj aplikačních služeb v prostředí OpenShift a usnadňuje vzájemné párování aplikací, a to ať už jde o služby z OpenShift clusteru nebo z jiného prostředí včetně veřejného cloudu.
  • Integrovaná instalace úložiště s nativní podporou kontejnerů založeného na platformě Red Hat Gluster Storage, díky kterému je již v čisté instalaci OpenShift k dispozici jak vysoce dostupné řešení pro ukládání dat s podporou třícestné replikace pro OpenShift registry, tak i persistentní úložiště.

Dostupnost

Platforma Red Hat OpenShift Container Platform 3.6 je již k dispozici prostřednictvím zákaznického portálu společnosti Red Hat.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Související články