Jak snížit náklady na chlazení datových center

DATACENTER NETWORK NEWS

Datová centra se nezřídka potýkají s neefektivním systémem chlazení, který je energeticky nesmírně náročný a tím pádem o finančně nákladný, nehledě na riziko přehřívání nebo naopak přechlazování.

„Manažeři datových centrech by se měli více zaměřit dobře fungující správu zařízení, která jim mimo jiné umožní získávání informací v reálném čase. Následná analýza dat pak bude fungujícím vodítkem pro lepší rozhodování,“ doporučuje Pavel Blahut ze společnosti Schneider Electric.

Kde je příčina toho, že chladící systémy datových center nepracují efektivně?

Většina systémů chlazení datových center zajišťuje při běžném provozu to, aby měla místa s vysokou hustotou výkonu dostatečný přívod studeného vzduchu. To má za následek plýtvání velkým množstvím energie, celý objekt je pak přechlazený. Pro manažery datových center je navíc velmi obtížné dosáhnout operativního snížení kapacity chlazení, aniž by vznikalo nebezpečí přehřátí datacetra a následných tepelných odstávek, protože jim chybí informace k tomu, jak to udělat bezpečně.

Co tedy přinese optimalizace chlazení datového centra?

Především optimalizuje průtok vzduchu v budově datového centra, zvyšuje spolehlivost a dostupnost. Optimalizace chlazení je uzavřeným systémem, který reaguje na data v reálném čase, automaticky identifikuje a eliminuje horká místa a pomáhá diagnostikovat potenciální rizika. Naše aplikace porovnává potřebu chlazení s nejnižší dostupnou spotřebou energie, dosahuje okamžité úspory nákladů a nastavuje správnou úroveň chlazení v datovém centru. Při použití našeho řešení mohou firmy předpokládat až 40% snížení nákladů na chlazení jejich datových center.

Jaké konkrétní nástroje mají manažeři k dispozici?

Rozšiřující modul Data Center Operation: Cooling Optimize od Schneider Electric umožňuje manažerům řídit požadované teploty a sledovat tepelné podmínky. Aplikace využívá inteligentní software, který neustále nastavuje chlazení na základě změny okolních podmínek. Reaguje na události, které mají vliv na změnu teploty. K úpravám chlazení dochází v reálném čase.  Systém pak dokáže efektivně a úsporně odpovědět na události, které mění jeho teplotu, ať už se jedná o přesun zařízení, jeho vylepšení, nebo změny IT zátěže, stabilizuje tok vzduchu a komplexně řeší rozdělování chladící kapacity.

Klíčové vlastnosti modulu Cooling Optimize:

  • Okamžité výsledky: Dynamická kontrola chlazení, zlepšené teplotní podmínky a energetické úspory se projeví hned po uvedení systému do provozu.
  • Snížení rizika: Až 95 % hotspotů dokáže systém vyřešit automaticky. Správcům zařízení jsou navíc poskytována data k diagnostice komplikovanějších problémů. Systém je navíc vybaven pojistkou a alarmem pro případ selhání.
  • Snížení nákladů: Systém může dosahovat až 40% úspory energetických nákladů na chlazení při zajištění veškerého nezbytného chlazení s nejnižší možnou spotřebou energie.
  • Zvýšení kapacity: Systém dokáže identifikovat a uvolnit nevyužitou chladící kapacitu, která může být upotřebena při zvýšené IT zátěži.
  • Prodloužení životního cyklu zařízení: Efektivnější využití chladící techniky prodlužuje její životnost a snižuje nároky na údržbu.

-LiM

Související články