České radiokomunikace – odpovědi na otázky v anketě Datová centra 2.díl

DATACENTER NETWORK NEWS


CRANa otázky v anketě Trendy v oblasti datových center nám odpověděl…

Martin Souček, manažer datových center, České radiokomunikace

 

 

Jaké hlavní trendy můžeme v oblasti datových center očekávat v roce 2016?

Rýsují se, respektive potvrzují dva dlouhodobé trendy. Prvním je stále vetší důraz na reálnou kvalitu nabízených služeb a provozní bezpečnost. Je to dáno rostoucí provozní zkušeností zákazníků datových center. Druhým trendem je zvyšování provozní efektivity, která je jedním z mála přímo ovlivnitelných nástrojů jak zvyšovat kvalitu a provozní bezpečnost služeb při zachování nebo i snižování cen. Na oba trendy se dlouhodobě zaměřujeme.

Co bývá pro zákazníky nejdůležitější při výběru služeb datových center?

Prokazatelná dlouhodobá provozní spolehlivost a zkušenosti poskytovatele. Samozřejmě je kritériem také cena. Už ale nebývá tím hlavním kritériem výběru. Kromě provozní spolehlivosti a ceny je důležité také spektrum nabízených služeb vč. možnosti výběru z více poskytovatelů konektivit.

Které služby DC se nejčastěji na českém trhu prodávají a nabízejí?

Spektrum služeb datových center se zase až tak nemění. Jsou to standardně celé nebo dělené racky, privátní datové sály. Stále častěji ale dochází ke kombinaci s cloudovými službami (hybridní cloud) a případně dalšími doplňkovými službami, které tvoří dohromady celkové řešení např. pro zajištění chodu firem v krizových situacích (Disaster Recovery a Business Continuity procesy).

Jakým směrem se plánujete vydat vy?

V základních trendech se nebudeme výrazně lišit od výše zmíněného. Chceme se navíc zaměřit na širší kombinaci s našimi dalšími hlavními i doplňkovými službami.

Více se dozvíte na webu Českých radiokomunikací

Související články

Leave a Comment